Fyllecellen kan försvinna

Istället för fyllecell pratar man nu om en tillnyktringsenhet. Polisen har enligt lag ansvar för berusade personer som inte kan ta hand om sig själva. I Jönköpings län hamnar en sådan person i polisens fyllecell. 

Region Jönköpings län och polisen har kommit överens om att en tillnyktringsenhet ska utformas i Jönköping, skriver SVT Nyheter Jönköping. Det är nu upp till politikerna vart den ska vara belägen. 

Linköping har haft en tillnyktringsenhet i nästan 30 år och där upplever man den som väldigt positiv. Likaså Örebro och Umeå har tillnyktringsenheter. 

Förslaget är att det ska finnas en tillnyktringsenhet i länet med sex till åtta vårdplatser och den fjärde december ska frågan upp i Kommunalt forum som är den politiska mötesplatsen mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.