Länsstyrelsen kan dyka upp på din arbetsplats

Under hela vecka 40 genomför Länsstyrelsen i Jönköpings län en tillsynsvecka, vilket innebär att de genomför extra många kontroller av allt från fiske och djurskydd till kameraövervakning.

En stor del av Länsstyrelsens arbete handlar om att kontrollera att andra myndigheter, företag och privatpersoner följer de regler och lagar som finns. 2015 genomförde man en liknande satsning som gav bra resultat och därför genomför man det även i år.