Flytande park byggs i Munksjöstaden – då ska den stå klar

Det står nu klart att planerna för en flytande park vid södra Munksjön kan gå vidare. På torsdagen gav mark- och miljödomstolen i Växjö klartecken för bygget.

Ön är tänkt att ligga intill det nya bostadsområdet Munksjöstaden vid den sydvästra delen av Munksjön. Fastighetsbolaget Tolust räknar nu med att arbetet kommer vara i gång inom ett till två år. Det skulle innebära att den flytande parken står färdig inom tre år.

Tidigare har politikerna i kommunens tekniska nämnd sagt nej till bygget. En anledning skulle vara att den flytande parken innebär ett för litet grönområde för alla boende i Munksjöstaden.

– Det är ingenting som vi vet om förutom att det har stått i media. Det är ingenting som har framförts till oss, säger Tommy Fritz som är vd för fastighetsbolaget Tolust.

– Vi har en dialog med kommunens olika instanser, sen är det olika instanser som kan tycka olika. Men vi bygger ju hela Munksjöstadens samtliga gator och strukturer i samråd med kommunen.

Vad säger du till de som är kritiska till att röra mer av Munksjöns vattenyta?

– Det här är ju ett industriområde som tidigare varit industrimark, inklusive vattenytan har varit industriklassad. Vi går in och sanerar och gör i ordning ett antal saker, både på mark och i vatten.  Så vi uppfattar att det blir en tillgång för invånarna att bara kunna vara där. Och att vi vidtar åtgärder som är bra för miljön.

Så stor blir konstgjorda ön på Munksjön

Det står nu klart att ytterligare ett steg tagits mot en ö på Munksjön i Jönköping. Företaget Tolust, som bygger husen i Munksjöstaden, har lämnat in en ansökan om att bygga en 8 000 kvadratmeter stor flytande park på sjön.

Ärendet hanteras av Mark- och miljödomstolen i Växjö. I ansökan ingår även stabilisering av Munksjöns strandlinje. Den konstgjorda ön ska förankras mot land. Ärendet läggs nu ut på remiss till bland annat Jönköpings kommun.

“Toarullen” har fått ny ägare

Tidigare ägde Lustgården och Tosito fastigheten i projektbolaget, Tolust. Nu när byggnaden står färdig tar Tosito över hela fastigheten, Marinen 1. Detta skriver tidningen Fastighetsvärlden.

– Tosito och Lustgården har Tolust tillsammans och nu när Tornet är färdigbyggt blev det så att vi tog över det. Det blir Gunnars (reds. anm., Järvhammar) tur nästa gång, vi tar en fika och kommer överens hur vi ska fördela fastigheterna, det är inga problem, det är kul att göra detta tillsammans, säger VD på Tosito Tommy Fritz till Fastighetsvärlden.

Tolust bygger fler fastigheter
Tolust kommer att fortsätta sitt byggande i Munksjöstaden. Totalt, skriver tidningen, kommer man att investera cirka fem miljarder kronor.

I etapp ett kommer projektbolaget att bygga 220 lägenheter för Riksbyggen och cirka 150 lägenheter för Jönköpings kommun.

Hemköp och konstgjord ö
De kommande åren kommer man, säger Tommy Fitz, att bygga 300 till 400 lägenheter. I planerna finns även en förskola, och affärer.

Ett hyresavtal ska redan ha tecknats med Hemköp, som ska ligga på Barnarpsgatan under år 2017. Vid Torparondellen kommer Wetterhälsan att öppna nästa år.

Man planerar även en ny strandpromenad runt Munksjön och en 7 000 kvadratmeter konstgjord ö.

Akut rasrisk – Barnarpsgatan stängs av

Det var i onsdags man upptäckte den långa sprickan längst Barnarpsgatan. Av säkerhetsskäl beslutade kommunen då att genast stänga av det högra körfältet utmed en del av gatan, i norrgående fil.

Sprickan har nu lagts igen med asfalt för att undvika att regnvatten försvårar sättningen.

Avstängd en längre tid

Byggherren Tolust är uppmanad att omgående göra en geoteknisk undersökning. Tills resultatet av undersökningen är klart kommer vägen att vara avstängd, och eventuellt utökas. Tunga fordon rekommenderas att välja annan väg.

SE VIDEON

Alexandra Andreasson
alexandra.andreasson@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook