Beslutet- höj tomtpriserna till nästan en miljon

– Det beror på den allmänna kostnadsutvecklingen. Vi har inget uppdrag att tjänat pengar men heller inget uppdrag att tillföra skattemedel föra att kunna producera tomter. Tanken är att exploateringsverksamheten ska gå ihop sig och det gör den knappt, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör i kommunen till Jönköpings-Posten.

900.000 för en tomt i Jönköping
När höjningen genomförts kommer en småhustomt i zon A kosta 900.000 kronor, vilket innefattar de centrala delarna av Jönköping. Förslaget från förvaltningen var en höjning på tio procent, men i tekniska nämnden ansåg politikerna att det fanns utrymme för att höja ytterligare. Kommunstyrelsen gick på samma linje som tekniska nämnden. 

Särskilda priser

Kommunstyrelsen inför också så kallad “särskild prissättning” för områden, som är lite mer attraktiva. Tomterna vid Åsen-Samset har redan sådan prissättning på 900 000 kronor. Den kommer att förbli oförändrad.
 I Drättinge kommer en tomt att kosta 650 000 kronor och i Fagerslätt 600 000 kronor.

Kommunfullmäktige ska besluta
Innan de nya priserna börjar gälla ska också kommunfullmäktige besluta i frågan.