Nybyggd skola drabbad av fuktskador

Torps skola, som invigdes så sent som förra våren, har drabbats av fuktrelaterade skador. Provtagningar visar att det har blivit fukt i betongplattan som gör att golvlimmet och plastmattan avger emissioner. I ett pressmeddelande skriver Jönköpings kommun att det inte finns några indikationer på att inomhusmiljön är påverkad och att både medarbetare och vårdnadshavare är informerade om de åtgärder som nu vidtas.

– Utifrån de undersökningar som vi gjort så finns det inget som tyder på att vi måste flytta ut från lokalerna nu. Vi väljer istället att arbeta förebyggande med olika insatser, bland annat är ventilationen igång dygnet runt. Vi har gjort en reklamation till entreprenören Bluewall Construction den 9 september och vi för nu en dialog med dem, säger Daniel Håkansson, avdelningschef på tekniska kontoret, i pressmeddelandet.

En medarbetare ska ha känt av huvudvärk men inga elever och inga andra i medarbetare har besvär som kan relateras till fuktskadorna i betongplattan. Undervisningen planeras därför fortgå som vanligt medan fuktproblemen åtgärdas.

– Skulle vi behöva flytta ut så får vi lösa det med tillfälliga lokaler. Just nu har vi fokus på att våra elever och medarbetare ska påverkas så lite som möjligt av det här, säger David Norrfjärd, chef för grundskolan i Jönköpings kommun.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

 

Nytt konstverk på Torps skola

Den konstnärliga gestaltningen består av flera delar som tillsammans bildar en helhet av ljusinstallationer, målningar och mosaik. Mats Bergsmeden arbetar bland annat med foto, målningar och installationer i olika material. Han är representerad i många kommuner runt om i Sverige och ha ställt ut på stora konstscener såväl i Sverige som i Finland. På Torps skola dominerar stora bilder av mosaik.
  

– Fokus är på byggnadens interiör med rotundan, trapphallen som centrum. Därifrån förgrenar sig helheten till de enskilda gemensamhetsytorna och de enskilda klassrummen, som något av ett solsystem, ett eget universum. I bilderna finns moment som följer med från bild till bild och invävt i det abstrakta bildmaterialet finns också ord, bilder och små berättelser. Jag vill att gestaltningen ska vara visuellt stimulerande och tankeväckande samtidigt som den ger utrymme för upptäckt, drömmar och förväntningar, säger Mats Bergsmeden.

Bättre trafikmiljö vid nya Torps skola- men inte överallt

Redan när det blev klart att en ny F-6 skola skulle byggas i Bankeryd inventerade Stadsbyggnadskontorets utveckling och trafikavdelning området runt skolan. Det har under en längre tid inkommit önskemål, framför allt från föräldrar om att öka säkerheten runt skolan. Enligt kommunens trafiksäkerhetssamordnare Henrik Fallegård, är den stora utmaningen att få ner hastigheten utanför skolans område, på den hårt trafikerade Kortebovägen.
-Med hjälp av fysiska åtgärder, sänkt hastighet, förbättrad belysning och blinkande hastighetsskylar, hoppas vi kunna sänka hastigheten vid befintlig passage utanför skolan, säger Fallegård.

Sänkt hastighet
Den 18 december i år ändras hastigheterna i hela Bankeryd. Den nya bashastigheten i tätorten blir 40 kilometer i timmen med några få undantag där man höjer från 50 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen. Vid de två passagerna som korsar Kortebovägen, i anslutning till skolan, blir det framöver 40 kilometer i timmen.
-Vi har ett krav på oss att tillgodose framkomligheten och tillgängligheten för alla.

Eftersom det aldrig varit aktuellt med en tunnel och i dagsläget inte är aktuellt med en bro över vägen, så är det här den bästa lösningen, säger Henrik Fallegård i ett pressmeddelande.

Nya cykelvägar
Från Klevstugevägen i Trånghalla, upp genom terrängen till Borstingevägen som ligger på Torp, har kommunen byggt en helt ny gångbana där man även får cykla. I dagsläget är den grusad och belysning kommer att sättas upp. Asfaltering kan inte ske förrän till våren då kärlen gått ur marken. Uppe vid Borstingevägen kommer man även att bygga en passage över gatan. Några hundra meter längre bort har kommunen dessutom förbättrat en befintlig cykelväg som leder ner till Bergvägen i Trånghalla. Därmed finns det goda möjligheten för barnen från Trånghalla och Torp att cykla eller gå till skolan.
-Det här arbetet är också ett led i ett minska att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan, avslutar Henrik Fallegård.