Nya tullkvoter för fisk och räkor

Ett nytt regelverk för tullfrihet eller nedsatt tull för olika fiskar och räkor börjar gälla nästa år.

EU har förhandlat fram ett nytt regelverk för autonoma tullkvoter. Kvoter, som innebär tullfrihet eller nedsatt tull för fisk eller skaldjur.
 Det nya avtalet gäller under åren 2016 till 2018.
 I det nya avtalet har tullkvoten för torsk och räkarterna Penaeus Vannamei och Penaeus monodon utökats. Allaska pollock, Surimi och rom har fått sänk kvot då varorna inte ska ha “utnyttjats fullt ut”. Två nya kvoter finns för fiskarten kolja samt räkarten Pleoticus Muelleri.
 Sverige har deltagit aktivt i processen om de nya reglerna för att bevaka svenska intressen, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.