UD avråder att åka till Turkiet

Med anledning av den osäkra händelseutvecklingen avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla icke nödvändiga resor till Turkiet. Om du inte kommer i kontakt med anhöriga på plats i Turkiet, eller om du befinner dig i Turkiet kan du ringa UD:s konsulära jour: 08-405 50 05.

Uttalanden från statsministern Stefan Lövén med anledning av händelserna i Turkiet

– Jag följer med oro det allvarliga läget i Turkiet. Det är fortfarande en oklar utgång. Regeringen bevakar händelseutvecklingen noggrant. Utrikesdepartementet har aktiverat sin konsulära krisorganisation och uppmanar svenskar som befinner sig i Turkiet att hålla sig inomhus, höra av sig till sina anhöriga och hålla sig informerade om vad som sker.

– Vi gör nu i första hand vad vi kan för att värna svenska medborgares säkerhet. Vi har kontakt med andra EU-länder och EU i Bryssel. Ambassaden i Ankara och generalkonsulatet i Istanbul har hög beredskap.

Posted in OkategoriseradeTagged