Rekordmånga unga skolkar

Gymnasieskolor är skyldiga att rapportera frånvaro till CSN. Elever som vid upprepade tillfällen per månad skolkar blir av med sitt studiebidrag. Andelen gymnasieelever i Jönköpings län som får sitt studiebidrag indraget ökar för tredje året i rad. 

I hela Jönköpings län fick 6,2 procent av gymnasieeleverna under läsåret 2016/2017 indraget studiebidrag. I Sävsjö skolkades det som mest. Där blev en av tio elever av med studiebidraget på grund av frånvaro.

Totalt rör det sig om 753 gymnasieelever i Jönköpings län som blev av med sitt studiebidrag under läsåret 2016/2017. Förra läsåret var motsvarande siffra 677 elever.

Så är busspriserna i Jönköping jämfört med resten av landet

I Jönköpings län är priset för en enkelbiljett med reskassa på tåg eller buss 24 kronor. Endast fem andra län i Sverige har dyrare enkelbiljett för sin kollektivtrafik, enligt en undersökning av Cuponation.

Kostnaden för ett månadskort i Jönköpings län är däremot sjätte billigast i landet med 1060 kronor. Billigast är månadskortet i Gotlands län på 740 kronor. I Stockholm är priset för ett månadskort 830 kronor.

Räknat i pris per kilometer är Jönköping tredje billigast efter Stockholm och Uppland.

Gatlampor släcks nattetid – för att spara pengar

Aneby kommun är den plats där flest gatlyktor släckt under natten. Där släcks två av tre lampor i tätorten, och på de mindre orterna Lommaryd, Askeryd, Hullaryd och Haurida släcks de ner helt mellan klockan 01 och 05. Det visar en undersökning som P4 Jönköping har genomfört.

Aneby kommun räknar med att spara omkring 140 000 kronor årligen på detta sätt.

I Jönköping och Eksjö släcks ungefär vartannat gatljus efter midnatt.

– Jag tycker att det är obehagligt när man går hem sent. Det begränsar mig när jag är borta på en middag eller tillställning att jag känner att jag måste ta mig hem före klockan tolv, säger Gudrun Fleur som bor i Eksjö kommun, till radion.

Kraftsamling för att elever ska vilja duscha igen

Jönköpings kommun gör en storsatsning för att fler elever ska vilja duscha efter idrotten i skolan. Nu ska alla duschrum i kommunens skolor byggas om så att det finns skiljeväggar mellan duscharna. Arbetet har redan påbörjats och väntas pågå några år framöver.

60 procent duschar inte alltid

P4:s undersökning med 3 000 högstadieelever visade att 60 procent inte alltid duschar efter idrotten i skolan. En av anledningarna som lyftes fram var avsaknaden av skiljeväggar eller duschdraperier.

Nu hoppas kommunen att skiljeväggar i duschutrymmena ska göra det bekvämare för elever att duscha.

– Det gör ju att eleverna på ett helt annat sätt kan behålla sin integritet, säger AnneMarie Grennag (M) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden, till P4 Jönköping.

Skolduschen skapar skräck – rädsla för att bli fotade

Sammanlagt har 3 000 elever deltagit i P4:s undersökning om högstadieelevers duschvanorna efter idrotten. Den visar att hela 60 procent inte alltid duschar efteråt.

Ofräscha duschar och rädsla för att bli fotade

Några av anledningarna som lyfts fram är tidsbristen, ofräscha duschutrymmen och rädslan för att bli fotad eller filmad i omklädningsrummet.

I många fall saknas skiljeväggar eller duschdraperier vid duscharna.

– Väldigt många är osäkra på sig själva och sina kroppar. Sedan kan man tycka att om alla andra är vältränade så känner man sig tjock. Det skulle vara bättre med duschdraperier, säger Johanna, som går i åttonde klass på en skola i Jönköpings kommun, till P4 Jönköping.

Frikyrkorna fortsätter tappa mark i Jönköping

Frikyrkorna fortsätter tappa mark i det traditionellt starka området Jönköping. Det framgår av en ny undersökning från Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Mellan 2010 och 2015 lades 29 frikyrkoförsamlingar ned i Jönköping. I hela landet lades 336 frikyrkoförsamlingar ned under samma period.

Samtidigt ökar antalet nygrundade frikyrkoförsamlingar dramatiskt. I Jönköping grundades 5 nya församlingar mellan 2010 och 2015. Nationellt är siffran 179 nygrundade under samma period.

Jönköping är fortfarande det län i Sverige där störst andel av befolkningen är medlemmar i en frikyrkoförsamling. Det rör sig om cirka 9 procent av länets invånare, vilket motsvarar omkring 31 000 personer.

I Skåne och Halland är motsvarande siffra 1 procent. Det är de län där lägst befolkningsandel är medlemmar i en frikyrkoförsamling.

I undersökningen konstateras också att minskningen av frikyrkoförsamlingar främst sker i glesbefolkade områden.