Krogkungens knarklarm: Droger vardagsmat för Jönköpings ungdomar

Enligt den lokala krogprofilen, som bland annat driver Harrys och Sliver på Väster, är det största problemet i dag att ungdomar är alltför liberala i sin syn på droger. Han berättar att han själv blivit närmast idiotförklarad när han försökt diskutera frågan.

– De tycker det är lika okej att röka “braja“ som att röka en cigarett. De tycker det är lika okej att sniffa kokain som att dricka sig full på krogen med sprit, säger han till News och fortsätter:

– De tycker vi vuxna är dumma i huvudet som dricker alkohol på helgerna. De tycker det är mycket renare, ärligare och enklare att sniffa kokain och ta alla dessa olagliga droger som finns på marknaden och är köpta på internet.

Espeset tycker sig se ett ökande problem, där droger blivit vardagsmat för unga personer.

– Jag tycker det går längre och längre ner i åldern. Det är alltför lätt att få tag på och det säljs självklart ute bland folk, både på krogar och på andra evenemang här i stan. Det har växt jättemycket och det är ett allvarligt problem som jag inte tycker samhället tar på allvar.

Krögaren anser att polisen behöver större resurser för att handskas med problemet. Han tycker också att de behöver synas mer ute bland folk.

– Förr hade vi en narkotikagrupp som var ute på stan hela tiden och punktmarkerade folk, säger han.

Kristoffer Axell, som är gruppchef för områdespolisen i Jönköping, säger att det görs kontinuerliga insatser mot just narkotikaanvändning bland ungdomar.

– Vi har haft ett ansträngt personalläge, men vi försöker hela tiden prioritera rätt och göra rätt insatser. Utifrån de resurser vi har tycker jag att vi gör vad vi kan, säger han.

Hur går ni tillväga?

– Vi angriper problemet på lite olika sätt. Dels kan vi ta med de ungdomar som vi misstänker brukar narkotika på det vi kallar ringa narkotikabrott. Då utför vi kroppsbesiktning, vilket innebär att man får lämna antingen urinprov eller blodprov. Den andra delen är att vi riktar oss mot föräldrar och informerar dem. Att få med sig föräldrar har vi sett är en framgångsfaktor. Det sker ofta i samverkan med skola, fritid, socialtjänst och så vidare. Sen uppmärksammar vi också socialtjänsten på ungdomar. Upptäcker vi eller får tips eller information om en ungdom så skriver vi en orosanmälan till socialtjänsten.

– Sen jobbar vi även med insatser. Vi kör kontinuerligt och inriktar oss mot den problembild som vi har. Då brukar vi samverka med olika delar inom polisen och ta hjälp av både hundenheten, ingripandepoliser, trafikpoliser och så vidare. Då riktar vi dels in oss mot de som säljer narkotika till ungdomar, men vi jobbar också mot ungdomar som vi misstänker brukar narkotika.

Vilka droger är vanligast bland ungdomar i Jönköping?

– Cannabis är absolut vanligast. I samband med prover, när vi får tillbaka analyssvar, ser vi att det ofta är i kombination med narkotikaklassade tabletter. Det blir allt vanligare.

Hur ser det ut med användningen av kokain?

– Det är fortfarande inte vanligt bland ungdomar. Men däremot så händer det att vi upptäcker det. Där har vi sett en liten förändring de senaste åren. För några år sedan var det väldigt ovanligt att vi kunde testa ungdomar positivt på kokain, men det händer lite nu och då att vi gör det.

Hur får ungdomarna tag på drogerna?

– Det finns olika aktörer som säljer. För många ungdomar så tror jag att det är relativt lättillgängligt i dag. Via sociala medier och så vidare har det blivit en enklare väg att kunna köpa droger.

Hur allvarligt är problemet i Jönköping just nu som du ser det?

– Den stora majoriteten ungdomar nyttjar inte droger, det måste man vara klar över. Men vi tycker oss märka av en attitydförändring i samhället och då särskilt mot cannabis. Det är fler som är benägna att testa, säger Kristoffer Axell.

Fotnot: Den här artikeln publicerades ursprungligen 4 februari 2018. 

Pojke vägrade hämta vatten – fick skallen sönderslagen

Ung och ångestfylld? Nu kan du få gratis behandling på nätet!

KBT och internet har på senare tid visat sig vara en lyckad kombo. Inte bara för att KBT på internet gör det möjligt för vårdens KBT-specialister att hjälpa betydligt fler klienter samtidigt, än när de jobbar mer traditionellt – med gruppsessioner och personliga besök.

Gerhard Andersson.
Foto: Linköpings universitet

Att gå i terapi framför datorskärmen gör det även möjligt för den som exempelvis lider av social ångest, torgskräck eller andra ångestsyndrom som gör det svårt att ta sig till en mottagning, att få hjälp – på sina egna villkor.

Nu vill man se om internetbaserad KBT även kan vara effektiv som behandling av ångest, oro och obehag hos unga. Inom ramen för LOA-studien, där en grupp psykologstudenter på Linköpings universitet är behandlare, erbjuder man nu gratis internetterapi till ungdomar i åldrarna 15-19 år. Det spelar ingen roll var i landet man bor. Alla kan vara med.

Ytterst ansvarig för studien är professor Gerhard Andersson – en riktig “kändis” och en pionjär på området internetbaserad KBT.

– Medan det finns ganska många studier kring internetbaserad KBT, finns det väldigt lite forskning som rör just ungdomar med ångest och internetbaserad KBT. Med LOA-studien vill vi hjälpa ungdomar som mår dåligt, att må bättre, samtidigt som vi bidrar till forskningen, förklarar Linn Viberg, som gör sitt examensarbete på psykologprogrammet inom ramen för forskningsprojektet LOA-studien.

Ni riktar er delvis till ungdomar som ännu inte är myndiga. Hur tänker ni kring det?

– Studien är etikprövad och godkänd och vi har bestämt att man inte ska behöva ha tillstånd från sina föräldrar för att få delta. Man är anonym i studien. Men vi dock tar personnummer av alla som är med, så att vi kan ta kontakt med eventuella vårdnadshavare om det skulle uppstå en akut situation och vi uppmuntrar dem som är med att berätta för sina föräldrar att de deltar i studien.

Linn Viberg
Foto: Privat

Räcker det att man mår dåligt och har ”rätt” ålder, för att man ska kunna vara med?

– Man behöver nog ha en viss grad av mognad för att den här behandlingsformen ska passa en också. Man måste till exempel veta med sig att man kan ta eget ansvar och arbeta självständigt. Så att man klarar av att läsa texter och göra uppgifter varje vecka, under de åtta veckor som studien kommer att pågå. Det finns även några andra kriterier som påverkar om man kan vara med eller inte, dessa beskrivs mer på hemsidan. För att se om behandlingen kan passa dem som söker görs individuella bedömningar.

Är inte åtta veckor en ganska kort tid för att komma till rätta med psykisk ohälsa?

– Ångest är naturlig. Den är inget sjukt i sig, men den kan bli ett problem när den påverkar vår vardag så att den hindrar oss från att göra det vi vill. Tanken är att ungdomarna i slutet av behandlingen ska ha ett ”paket” av strategier och metoder som de kan använda sig av efter behandlingen. Åtta veckors KBT-behandling brukar räcka långt.

Än så länge är det främst KBT som prövats på internet. Men andra terapiformer har också internettestats och i framtiden kan det tänkas att man även kan få behandling för psykiska problem via exempelvis videolänk. Sådan behandling är visserligen lika resurskrävande för vården, som ett personligt besök. Men för den som inte kan ta sig till en psykologmottagning, eller bor i glesbygd där tillgången till specialister i psykologi och psykiatri är låg, kan sådan behandling bli ett viktigt komplement till den ”vanliga” vården.

Anmäler sig till LOA-studien gör man via internet. På www.loastudien.se

Rekordmånga unga skolkar

Gymnasieskolor är skyldiga att rapportera frånvaro till CSN. Elever som vid upprepade tillfällen per månad skolkar blir av med sitt studiebidrag. Andelen gymnasieelever i Jönköpings län som får sitt studiebidrag indraget ökar för tredje året i rad. 

I hela Jönköpings län fick 6,2 procent av gymnasieeleverna under läsåret 2016/2017 indraget studiebidrag. I Sävsjö skolkades det som mest. Där blev en av tio elever av med studiebidraget på grund av frånvaro.

Totalt rör det sig om 753 gymnasieelever i Jönköpings län som blev av med sitt studiebidrag under läsåret 2016/2017. Förra läsåret var motsvarande siffra 677 elever.

Ny undersökning: Var tredje elev sover för lite

I november varje år genomförs den så kallade ANDT-undersökningen (alkohol, narkotika, doping och tobak) bland högstadieelever och årskurs 2 på gymnasiet. Nu har undersökningen sammanställts och det som är anmärkningsvärt är elevernas sömnvanor. 25 procent av niondeklassarna i Jönköpings kommun uppger att de sover mindre än fem-sex timmar per natt. För de som går i andra året på gymnasiet är siffran närmare 40 procent.

– Då spelar det ingen roll hur duktiga pedagoger man har i skolan, om man inte kommer rätt förbered, säger Andreas Sturesson.

Han indikerar även att sömnbristen kan leda till andra bekymmer hos ungdomarna, så som psykisk ohälsa, skolk och alkoholbekymmer.

– Man kommer inte utvilad till skolan, det blir svårt att klara studierna, man känner sig stressad och det blir en negativ spiral, säger han. 

Störs av sociala medier

En teori är att elevernas dåliga sömnvanor har koppling till teknikutvecklingen. Undersökningen visar att det är fler tjejer än killar som sover lite.

– Jag tror att tjejer har ett större behov av att bevaka sociala medier, säger Sturesson.

Uppmärksamma föräldrarna

Lotta Randau, barn- och elevombud på utbildningsförvaltningen, menar att det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna på problemet.

– Det blir både psykiska och fysiska konsekvenser om man natt efter natt inte sover. Det är så mycket som ska hända i kroppen när man sover, speciellt när man är ung och växer, säger Randau.

Allt vanligare att unga tar droger

– Jag vill nog säga att det kryper ned i åldrarna. Så sent som för någon vecka sedan mötte vi två personer under 15 år som vi misstänkte var påverkade av narkotika, säger Roger Olsson som är är gruppchef på polisens ungdomsgrupp i Jönköping till P4 Jönköping

Tredubblats över en tioårsperiod
Enligt siffror från Brottsförebyggande Rådet har droganvändandet bland ungdomar mellan 15-18 år tredubblats över en tioårsperiod. Polisen ska satsa extra på att finna dessa unga droganvändare. 

Liberalare syn på cannabis
Ungas attityd mot cannabis har blivit allt mer liberal, rapporterar P4 Jönköping

Provtagning
Polisen uppger att de kommer att arbeta med uppsökande i de miljöer där de verkar och tar kontakt. Om någon misstänks vara narkotikapåverkad finns möjligheten att ta med dem för provtagning. 

Smålands distriktlag kan skrotas

Elitlägret i Halmstad kan försvinna. Nu har distrikten Skåne, Västergötland och Halland valt att gå ur från systemet med uttagning och utslagning, där statistiken visar att barn födda tidigt på året inte sällan har en fördel. 

Diskussioner är att vänta
Nu lutar det åt att Smålands fotbollsförbund fortsätter på samma inslagna väg, kan Jmini avslöja.

Det har ännu inte förekommit några diskussioner i Småland än, men det är klart när tre närliggande distrikt tar det här beslutet kommer det leda till diskussion inom Smålands fotbollsförbund också, säger ordförande för Smålands fotbollsförbund Christer Gustafsson.

Elitlägret i Halmstad har setts som nästan en institution för svensk fotboll under alla åren. I dag kan vi se många landslagsspelare som har gått vägen genom elitlägret ut i fotbollsvärlden, och in sedan i A-landslaget.

– Elitlägret för pojkar och flickor i Halmstad har haft en stor betydelse för talangutveckling. Det går inte att bortse från det, förklarar Christer Gustafsson och fortsätter:

– Sedan på vägen dit att det sker någon form av utgallring är nästan ofrånkomligt, det är väl en därför en bra tanke som distrikten nu gör genom att minimera utslagningen.

En tidsfråga
Det är bara en tidsfråga innan Smålands fotbollsförbund tar upp frågan.

– Vi har en konferens om en och en halv månad och då tror jag att den här frågan kommer att komma upp.

Personligen är Christer Gustafsson en som förespråkar för en fotboll där alla ska vara välkomna så länge som möjligt.

– Jag är ingen förespråkare utav en toppning i tidig ålder utan jag förespråkar mer att behålla spelarna så länge som möjligt. Sedan är det självklart att vi måste fortsätta utveckla spetsgruppen för att vi har ett ansvar över att ha ett konkurrenskraftiga landslag i framtiden, säger Christer Gustafsson.

Kullen född 2001 kan blir den sista årgången som beträder elitlägren till sommar.

Ungdomar groggar med handsprit- Apoteket varnar

Det gäller ungdomar i Värmland som har hamnat på sjukhus efter att ha druckit sig fulla på groggar innehållandes handsprit. Samtliga ungdomar ska vara mellan 15-17 år. 

Intern varning
Nu har en varning genom ett internt mejl gått ut till samtliga apotek i landet och flera butiker har valt att plocka bort produkterna från hyllorna. 

Orolig för trendspridning
Om trenden med att dricka sig full på handsprit har kommit till Jönköping vet man inte. Man vet däremot att i länet är det ingen som har sökt akut sjukvård för att ha druckit sig berusad på handsprit. Det uppger Lisbeth Lejon som har kollat uppgiftern amed två av länets tre sjukhus, kommunikatör på Region Jönköpings län, skriver P4 Jönköping. 

Dock är oron stor att problemet ska sprida sig över landet. Apoteken uppmanas via det interna meddelandet att vara extra vaksamma på ungdomar som köper handsprit. 

Vad ska du göra på lovet?

Varje år vecka 44 går alla skolungdomar på lov och Jönköpings kommun erbjuder kommunens barn och ungdomar olika aktiviteter som är passande när löven faller av.

Kommunen uppmanar nu föreningar, organisationer och enskilda arrangörer att anmäla aktiviteter och program passande för höstlovsveckan. Allt presenteras på webben fredag den 9 oktober och sista anmälningsdag för aktiviteter är den 27 september.  

Aktiviteter och program kommer att publiceras under olika rubriker, sorterade i datumordning och om aktiviteten är tillgänglig för barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.

Emma Krantz
emma.krantz@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Socialtjänsten backar upp barn på ungdomshem

Skara, ett barn var placerat på ett ungdomshem fick inte använda sin mobiltelefon. Barnet som ville använda sin telefon kontaktade socialtjänsten i Jönköping. De framförde sedan klagomål mot ungdomshemmet. 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg uppger att det inte går att förbjuda mobiltelefoner, så tillvida att både barn och vårdnadshavare går med på det, till Sveriges Radio Jönköping. Hemmet förbjöd mobiltelefon med anledningen att det försvårat vård- och hjälpinsatser och kritiserar boendets hantering av enskildas ägodelar. 

 

Emeli Appelberg
emeli.appelberg@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Fina framgångar för duktiga ryttare

I helgen gick första deltävlingen i dressyr division 3 för ponny av stapeln. Jönköpings Fältrittklubb, JFK,har två formstarka lag med i cupen och de två lagen gjorde riktigt bra ifrån sig och kammade hem både första- och andraplaceringen! Grattis! 

 

Emeli Appelberg
emeli.appelberg@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook