Miljöpris till Uppgrenna Naturhus

Mottagare av priset är Bodil Antonsson, grundare och den som driver Uppgrenna Naturhus.

Motiveringen: Uppgrenna Naturhus och dess grundare Bodil Antonsson får miljöpriset 2016 för att hon visar på att det är möjligt att bygga och driva ett så kallat Naturhus innehållande verksamheter av olika slag. Naturhuset är en byggnad med till exempel lokalt kretslopp för avloppsvatten, elbehovet täcks till viss del av solceller, byggmaterial är till viss del förnyelsebart och materialåtgången för ytskikt har minimerats, vilket ger en byggnad med litet fotavtryck och som ger tillbaka i form av frukt och grönsaker. En dröm för många, men för Bodil är det verklighet.

Uppgrenna Naturhus och Upptech får årets miljöpris

Miljöpris 2016 tilldelas Uppgrenna Naturhus och Upptech enligt följande motiveringar.

Uppgrenna Naturhus och dess grundare Bodil Antonsson får Miljöpriset 2016 för att hon visar på att det är möjligt att bygga och driva ett så kallat Naturhus innehållande verksamheter av olika slag. Naturhuset är en byggnad med till exempel lokalt kretslopp för avloppsvatten, elbehovet täcks till viss del av solceller, byggmaterial är till viss del förnyelsebart och materialåtgången för ytskikt har minimerats, vilket ger en byggnad med litet fotavtryck och som ger tillbaka i form av frukt och grönsaker. En dröm för många, men för Bodil är det verklighet.

Upptech tilldelas 2016 års miljöpris för skolor och förskolor eftersom science centret på ett föredömligt sätt, genom experiment, tydliggör ekologisk hållbar utveckling för besökare i alla åldrar. Experimenten ger besökarna förståelse för konsekvenser av olika handlingar. Särskilt uppmärksammas Anita Anderssons kreativitet då det gäller att ta fram nya experiment.