”Artificiell intelligens är en nödvändighet – som kan förändra hela samhället”

Robotar i äldrevården. Datorer som agerar försvarsadvokater eller hjälper politiker att fatta beslut. Det låter som science fiction. Men den artificiella intelligens som gör det möjligt är snart verklighet. AI kan förändra hela vårt samhälle. I vart fall om man ska tro forskaren Fredrik Heintz.

Du tänker kanske inte på det. Eller så vet du inte ens om det. Men faktum är att du närmast dagligen kommunicerar med en maskin som utrustats med någon form av artificiell intelligens – AI. Robotdammsugaren och robotgräsklipparen är två, ganska uppenbara, exempel. Men även förslagen från streamingtjänster som Netflix och Spotify, har tagits fram med hjälp av AI. Inom välfärdssektorn och industrin används AI också alltmer frekvent.

I vårt närområde brukar Storbritannien pekas ut som en föregångare avseende artificiell intelligens. Men även i andra delar av världen satsar man just nu stort på AI.

I Sverige däremot, har man inte intresserat sig så särskilt för artificiell intelligens under de senaste 20 åren.

– Nej, AI har inte varit ett prioriterat forskningsområde de senaste två decennierna. Så nu gäller det att Sverige hänger med i utvecklingen. Vi ligger efter på det här området och nu måste vi bygga upp tillräckligt med kunskap och förbereda oss, så att vi kan följa med i utvecklingen, säger Fredrik Heintz, docent vid Linköpings universitet som forskar om AI.

Tillsammans med ett antal kolleger har Heintz precis börjat arrangera seminarier för olika branscher, på temat artificiell intelligens. När de fem konferenser som planeras under våren är genomförda, hoppas han att kunskapen och intresset för AI ska ha ökat markant i Sverige.

Artificiell intelligens är nämligen inte bara en nödvändighet, om vi ska klara framtidens utmaningar i exempelvis äldrevården, anser Heintz. Den behövs också för att vi framöver ska kunna konkurrera med andra länder, avseende effektivitet och produktivitet.

Hittills har AI mest använts inom industrin, där mer eller mindre intelligenta industrirobotar ersatt tunga jobb som, då de innehas av människor, ger många arbetsskador. I våra hem representeras den artificiella intelligensen främst av robotdammsugare och robotgräsklippare.

Man skulle kanske tro, att nästa steg blir utvecklande av fler människoliknande robotar, som kan utföra mer av de fysiska arbetsuppgifter vi människor ofta ser som tråkiga ”måsten”.

Fredrik Heintz.
Foto: Privat

– Jag tror visserligen vi kommer att se fler robotar som kan utföra enskilda uppgifter. Men den snabbaste utvecklingen sker just nu på områden som inte kräver någon fysisk form. AI kan användas till allt som bygger på mycket kunskap och där man behöver ge svar på komplexa frågor. Artificiell intelligens handlar ju om att få datorn att göra sådant som vi människor är bra på, men som datorn inte kan göra av sig själv – analysera, planera, kommunicera och lära nytt, till exempel, förklarar Fredrik Heintz.

Nästa steg är att utveckla tekniken, så att den kan individanpassas för att förstärka våra egna förmågor. AI-robotar som hjälper vårdanställda klara tunga lyft används redan inom den japanska äldrevården och utvecklingen går snabbt. Snart kan politiker och näringslivstoppar ta hjälp av datorstöd med AI i sitt beslutsfattande. Journalister och utredare kan förstärka såväl sin skrivkapacitet, som förmåga till faktainsamling och analys med artificiell intelligens. Kanske ser vi snart även datorer som agerar försvarsadvokater i våra domstolar.

– Hittills har produktivitetsökningarna som blivit resultatet av exempelvis automatiseringen av industrin, i första hand gett mer vinst till företagen som investerat i industrirobotar. Nu arbetar vi mer och mer med AI på individnivå. I framtiden kan du kanske, med ditt eget – personliga – kognitiva datorstöd, öka din egen effektivitet. Och ju mer effektiv du är, desto mer pengar tjänar du. Det är den modellen jag själv skulle vilja jobba mer för, säger Fredrik Heintz.

Den nya tekniken ger många fantastiska möjligheter. Men ju mer vi använder den, desto mer måste vi också räkna med att vårt samhälle – och vår syn på arbete – kommer att behöva förändras. Men vad händer då, när tekniken ”tar över”? Vilken plats får människan, i det nya samhället?

– I framtiden kommer vi inte att göra samma saker som vi gör idag. Jag tror vi kommer att jobba tillsammans med olika datorstöd. Man skulle till exempel kunna tänka sig att ökat användande av AI i vården skulle minska antalet läkare, medan antalet sjuk- och undersköterskor ökar. Att ersätta dem som jobbar med patientnära vård är svårt, medan det är betydligt lättare att ersätta en läkare, med en dator. Inom skolvärlden skulle datorn kunna föreslå, visa och rätta uppgifter automatiskt, åt eleverna, medan människorna guidar dem i studiematerialet. Och på den politiska arenan skulle datorn kunna användas som ett beslutsstöd som gör det möjligt att exempelvis överblicka alla konsekvenser ett beslut kan få, innan politikerna bestämmer sig. Man skulle till och med kunna ge datorn ”partipolitisk färg”, genom att uteslutande ge den tillgång till träningsdata med en viss politisk inriktning, säger Fredrik Heintz.

Det låter ändå som om antalet jobb, totalt sett, kommer att bli färre. Vad ska vi människor leva av?

– Många av dagens jobb kommer att ersättas av andra. Det kommer ju nya jobb hela tiden. Ta app-utvecklare – ett jobb som inte fanns för tio år sedan – som exempel. Idag är det jättemånga som försörjer sig på att utveckla appar. Användandet av AI behöver inte innebära att antalet jobb blir färre. Blir det trots allt så, kanske vi blir tvungna att omvärdera vår syn på arbete. Idag är det ett socialt stigma att inte ha ett jobb. Men det finns ju annat än jobb, som ger mening. I en framtid där arbetstillfällena inte räcker till alla, kanske vi kommer att ha någon slags medborgarlön, som alla får, så att den som inte vill jobba kan välja att låta bli. Det råder ju ingen brist på ekonomiska resurser i vårt samhälle. De är ojämnt fördelade.

Finns det då inga risker med att använda sig av datorer som både kan analysera, lära nytt, och fatta självständiga beslut?

– Tillåter man datorn att hela tiden lära sig nytt och utvecklas, kan den bli mycket avancerad. Det är naturligtvis också förknippat med risker. Man måste se till, så att datorn inte lär sig saker som är negativa. Vad AI kan användas till bygger mycket på data och tillgång till information. Så det gäller att förvara informationen säkert. Datalagring och datasäkerhet är något man måste vara väldigt noga med i framtiden. Viss information är egentligen säkrast att inte lagra alls och det finns absolut en poäng i att vara försiktig med vad man lämnar ut – även som privatperson. Men även om någon som vill göra dåliga saker inte har tillgång till data kan AI, potentiellt, fortfarande göra stor skada. Har personen dessutom tillgång till stora mängder känslig information är den potentialen ännu större.

MER OM FREDRIK HEINTZ

Ålder: 42

Yrke: forskare

Familj: sambo och två barn, 4 och 6 år

Bor: centralt

Fritidsintressen: vinprovning

Äter helst: sushi

Dricker helst: vanligtvis vatten, men gärna även ett glas gott vin

Läser helst: facklitteratur

Tittar helst på: tänkvärda filmer och serier

Musiksmak: blandad, mest rock

Drivs av: att förbättra världen

Motto: “Just do it”

Okänd talang: är flerfaldig Linköpingsmästare i vinprovning

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load