JKPG News läggs ner

Newsgruppen i Sverige AB har beslutat att avveckla JKPG News för att fokusera på nyhetssajterna i Östergötland, Linköping News och Norrköping News.

JKPG News har funnits sedan september 2017, då den bytte namn från Jmini. Den sajten startades i sin tur 2012 som en uppstickare på medieområdet i Jönköping.

News-sajterna i Östergötland startades för drygt ett år sedan och har haft en mycket bra utveckling. Men ägarna bedömer att konkurrensen på den digitala marknaden i Jönköping är sådan att det saknas förutsättningar för god ekonomisk tillväxt.

– Vi är extremt väl mottagna i Östergötland, av läsare, kunder, näringslivet, kommuner och civilsamhället. Tack vare det ser vi en stor framtida potential för Linköping News och Norrköping News, säger Mats Ottosson, vd och ansvarig utgivare.

– Tyvärr saknas samma förutsättningar i Jönköping.

Redaktionell- och teknisk personal i Jönköping kommer att varslas om uppsägning. Nyhetssajten JKPG News planeras att stängas senare i sommar.

– Det är med stor smärta vi tvingas säga upp dessa hängivna och kompetenta personer, säger Mats Ottosson.

-----

No more pages to load