När barnen vill välja ett yrkesprogram är det många föräldrar som motsätter sig. Detta är något som bör förändras. Det kräver dock en del arbete och även att yrkesutbildningarna förändras så att det går att plugga vidare efter, utan att behöva lägga till andra ämnen. Detta är något som även Grafiska Företagen ställer sig positiva till. De sysslar bland annat med utbildning av tryck, vilket skulle kunna ingå i ett yrkesprogram.

Läs också: Bilen kom körande mot mig – sedan blev allt svart.

 

Ord från Mikael Damberg – närings- och innovationsminister

I en intervju har Mikael Damberg bland annat sagt: – Vi gör smarta satsningar på till exempel yrkeshögskola. Vi gör den största utbyggnaden av yrkeshögskolor sedan de startades, för att se till att industrin kan få rätt kompetens. Vi gör om gymnasieskolan, vi kommer se till att yrkesprogrammen också får allmänbehörighet att plugga vidare så att föräldrar inte ska avråda ungdomarna att välja ett yrkesprogram. Detta är en fråga vi drivit länge och det känns skönt att regeringen verkar lyssna på industrin. Allmän behörighet för gymnasiets yrkesprogram är en av nycklarna till lyckad kompetensförsörjning. Nu gäller det bara att dessa förslag genomförs på ett sätt som verkligen stärker industrin

Nyhet: Kozica – kommer klara det utan något kval.