Matina Rosenberg på Bixia. Bilder: OKG / Bixia

Rekordhöga elpriser i kylans spår

Kylan har fått priset på el att nå rena chocknivåer. Igår, den sista dagen i februari, var elen 65 procent dyrare än snittpriset för februari i fjol. Men det kunde varit värre.

Arktisk kyla, orsakad av plötslig stratosfärisk uppvärmning, ger just nu ovanligt kallt och torrt väder i Europa.

Det betyder chockpriser på el. I Sverige låg priset på el under gårdagen, som var den sista dagen i februari, på 48 öre per kilowattimme. Under en enstaka timme nåddes en pristopp på hela 86 öre per kilowattimme. Det innebär att dagspriset på el igår var 65 procent dyrare än snittpriset för februari 2017, på 30 öre.

Årets februarisnitt landade på 40 öre per kilowattimme, vilket innebär att elen blev drygt 30 procent dyrare än den var under samma period i fjol.

Att priserna på elbörsen Nordpol slår i taket kommer främst att märkas hos dem som har rörligt elpris. När räkningen för februari landar i brevlådan kommer den att vara väsentligt högre än vanligt.

Surt. Men det kunde varit värre.

– Hade motsvarande kyliga period skett i januari hade vi kunnat se än högre priser. I februari är antalet ljusa timmar fler än under januari, säger Matina Rosenberg, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Hade vädret dessutom varit vindstilla, hade priserna stigit ännu mer.

Kylan driver upp elanvändningen rejält. Risk för att det ska uppstå elbrist finns. Men än så länge behöver vi inte oroa oss på allvar. Vattenkraftsproducenternas magasin är välfyllda och eftersom det även blåser en del är den svenska vinden också en kraft att räkna med – trots att vi den senaste tiden både behövt importera el och dra igång våra reservkraftverk.

– Under dessa kyliga perioder, då elanvändningen är flera tusen megawattimmar högre än normalt ökar också risken för elbrist. Vid dessa tillfällen behövs all produktion som finns och importen från övriga nordiska länder ökar. Vid enstaka tillfällen kopplas effektreserven in, där bland annat Karlshamnsverket ingår, vilket fick kopplas in månadens sista dygn vid 05-tiden, säger Matina Rosenberg.

– Under februari stod vattenkraften för cirka 60 procent av elförsörjningen, kärnkraften för drygt 20 procent och vindkraften för knappt 10 procent, avslutar hon.

-----

No more pages to load